VARMEPUMPE BEGREP OG TERMER

11.08.2022

Det å kjøpe varmepumpe er en viktig investering, og de fleste gjør et grundig forarbeid før de bestemmer seg for en bestemt modell. «Det er viktig å ta hensyn til nominell kapasitet», er det kanskje noen som sier. Men hva betyr egentlig alle disse begrepene?

Vi har satt sammen en miniguide for å gjøre forarbeidet litt enklere for deg.

SCOP

SCOP eller Årsvarmefaktor («års-COP») beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å produsere over et helt år. Desto høyere årsvarmefaktor, jo lavere strømforbruk og jo lavere strømregning.

SEER

Beskriver forholdet mellom pumpens avgitte effekt i kjøling og tilført effekt over en kjølesesong. SEER er den betegnelsen på dette.

KW

Kilowatt. Sier noe om varmeeffekten du får ut av varmepumpen. En vanlig panelovn ligger ofte på ca 1000 - 2000W = 1 - 2kW.

Nominell kapasitet

Nominell kapasitet er hva varmepumpen leverer ved vanlig drift, som ligger på ca 40-50% av totalkapasitet. Dette kan variere fra modell til modell, og produsent til produsent

COP

COP står for (Coefficient of performance) som betyr effektfaktor. Eksempel - hvis COP er på 5,3 så vil det i utgangspunktet si at du får 5,3 kW ut ved å tilføre 1kW. COP måles ved +7 grader ute og +20 grader inne og kompressordrift på ca 40-50%.

Energiklasse

Energiklasse er rangering av produkter ut i fra EU sine krav. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi.

Kuldemedie

Kuldemedium R32 brukes på alle våre modeller og er det mest effektive og miljøvennlige kuldemedium for varmepumper. R står for Refrigerant som på norsk betyr kuldemedium. Det er med dette mediumet vi låner varme fra uteluften og avleverer inne i din bolig.

GWP-verdi

GWP-verdi (Global Warming Potential) er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP-verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkninga på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom. Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av klimagasser veid sammen til CO2-ekvivalenter. For at GWP-verdien skal ha mening, må tidsrommet verdien angis for, oppgis.