Mitsubishi DUO 7000

DUO
MODELLEN

Kun 1 utedel, men 2 innedeler.

Noen av våre utedeler gir deg mulighet til å ha 2 innedeler tilknyttet én og samme utedel. Duo 7000 gir deg denne muligheten, i tillegg har den en ekstrem varmekapasitet. Dette gir deg muligheten til å effektivt varme opp to etasjer i boligen din - med kun én utedel. Du velger selv hvilke innedeler du ønsker å kombinere med Duo 7000.

Enorm varmekapasitet

Med Hyper Heating-teknologi har Duo 7000 en enorm varmekapasitet på 6400W ved -15°C ute. Dette tilsvarer varmen du får fra over 6 standard panelovner, og gir deg muligheten til å effektivt varme opp to etasjer i boligen din - med kun én utedel. Fabrikkgarantert varmekapasitet er helt ned til -25°C, og du velger selv hvilke innedeler du ønsker å kombinere med Duo 7000.

kr 65 900,00 kr 69 500,00