VARMEPUMPESERVICE

1. Optimal ytelse og energieffektivitet:

Regelmessig service av varmepumpen sikrer at alle komponenter fungerer som de skal. Dette bidrar til å opprettholde varmepumpens optimale ytelse og energieffektivitet. En grundig rengjøring av filtre og ventilasjonsgriller, samt kontroll av kjølemiddeltrykk og elektriske forbindelser, sikrer at varmepumpen bruker mindre energi for å levere den samme mengden oppvarming eller kjøling. Dette resulterer i lavere energikostnader og et mindre miljøavtrykk.

2. Forlenger levetiden:

Varmepumpeservice reduserer risikoen for større feil og slitasje på komponenter. Ved å oppdage og løse potensielle problemer tidlig, kan man forhindre at mindre problemer utvikler seg til store og kostbare reparasjoner. Dette bidrar til å forlenge levetiden til varmepumpen, slik at du kan nyte godt av investeringen din i mange år framover uten å måtte bekymre deg for plutselige sammenbrudd.

3. Bedre inneklima og komfort:

En velholdt varmepumpe sørger for jevnere temperaturer og bedre luftkvalitet i boligen din. Rengjorte filtre fjerner støv, allergener og partikler fra luften, noe som skaper et sunnere og mer behagelig inneklima. Ved å opprettholde riktig fungerende varmepumpe vil du også unngå plutselige temperatursvingninger eller utilsiktede driftsstopp som kan påvirke komforten og trivselen i hjemmet ditt.

Kort oppsummert, regelmessig varmepumpeservice sikrer optimal ytelse, lavere driftskostnader, lengre levetid og bedre komfort. Det er en investering som lønner seg både økonomisk og praktisk på lang sikt.

Gode tilbakemeldinger fra våre kunder viser at mange ikke har opplevd like nøye varmepumpeservice fra våre konkurrenter!

Bilde tatt FØR service
Bilde tatt FØR service
Bilde tatt ETTER service
Bilde tatt ETTER service

Ofte stilte spørsmål

1. Hva gjøres på en service?

Service for en varmepumpe er en nødvendig vedlikeholdsprosedyre som er designet for å sikre optimal ytelse, energieffektivitet og lang levetid for systemet. Hovedfokuset på en service er å utføre nødvendig rengjøring, testing av funksjoner og ytelse, samt å identifisere eventuelle potensielle problemer på et tidlig stadium. Her er en detaljert gjennomgang av de ulike stegene som utføres under en typisk varmepumpeservice:

1. Rengjøring: Rengjøring av varmepumpen er en sentral del av serviceprosessen, da det bidrar til å opprettholde optimal varmeoverføring og energieffektivitet. Følgende rengjøringsoppgaver utføres:

 • Inneenhet:

  • Rengjøring av inneenheten, inkludert støv og smuss som kan ha samlet seg på innsiden av kabinettet.
  • Rensing av register (varmeveksler) for å fjerne eventuell oppsamlet smuss eller forurensninger som kan begrense varmeoverføringen.
  • Rensing av finfilter for å opprettholde god luftstrøm og filtreringseffektivitet.
 • Utedel:

  • Rengjøring av utedelen, inkludert fjerning av løv, skitt og andre forurensninger som kan ha samlet seg på eller rundt enheten.
  • Rensing av register (varmeveksler) i utedelen for å sikre effektiv varmeutveksling.

2. Teste funksjon og ytelse: Testing av varmepumpens funksjoner og ytelse er avgjørende for å sikre at systemet opererer som det skal. Dette inkluderer:

 • Testing av ytelsen: Måling av den faktiske varme- eller kjøleeffekten som varmepumpen produserer for å forsikre seg om at den leverer ønsket temperaturkomfort.

 • Elektrisk testing:

  • Kontrollmåling av spenning, strøm og jordforbindelse for å verifisere riktig elektrisk tilkobling og sikkerhet.
  • Bytte av batterier i fjernkontrollen for å sikre korrekt funksjon.
 • Funksjonstesting:

  • Kontrollere alle funksjoner på fjernkontrollen og varmepumpen for å forsikre seg om at de fungerer som de skal.
  • Kontrollere festing av kabler mellom inne- og utedel, samt tilførselskabler, for å unngå løse tilkoblinger som kan påvirke driften.
 • Kondensvannslangen:

  • Kontrollere kondensvannslangen for eventuelle blokkeringer eller lekkasjer som kan påvirke avledning av kondensvann.
 • Isolasjon og lekkasjekontroll:

  • Sjekke isolasjonen rundt rørene for å sikre at de er intakte og beskytter mot varmetap.
  • Gjøre en lekkasjekontroll av anlegget for å oppdage eventuelle lekkasjer i kuldemediet, som kan føre til nedsatt ytelse og miljøpåvirkning.
 • Varmepumpeanleggets tilstand:

  • Utføre en visuell inspeksjon av varmepumpeanlegget for å oppdage eventuelle tegn på slitasje, skader eller korrosjon.
 • Avlesning av feilkoder:

  • Lese av eventuelle feilkoder eller advarsler som varmepumpen har generert, for å identifisere potensielle problemer eller avvik.

3. Dokumentasjon og oppsummering: Etter fullført serviceprosess dokumenteres den nåværende tilstanden til varmepumpen, og resultatene av de utførte oppgavene oppsummeres:

 • Dokumentere status: Registrere informasjon om rengjøringsarbeidet, testresultater, eventuelle funn og utførte justeringer eller reparasjoner.

 • Oppsummere for kunden: Gi en oppsummering av utført arbeid og tilstand, inkludert beskrivelse av eventuelle oppdagede problemer og anbefalte tiltak.

Ved å følge denne grundige servicen kan varmepumpen opprettholde sin optimale yteevne, energieffektivitet og levetid, samtidig som eventuelle potensielle problemer identifiseres og løses tidlig for å unngå større problemer senere.

Dette detaljerte skjemaet gir en omfattende oversikt over hva som utføres under en varmepumpeservice og hvorfor hvert trinn er viktig for å opprettholde varmepumpens funksjonalitet og effektivitet.

2. Hva koster det?

Pris uten serviceavtale 2.690,-
Inkl. mva og kjøring.

Pris med serviceavtale 2.190,- 
Inkl. mva og kjøring.

DU KAN BESTILLE SERVICE PÅ
TELEFON: 61 40 36 66