Hitachi Smartbereder

Sparer mye energi og kostnader og kan redusere energiforbruket til tappevann opptil 2/3 deler!

Hitachi smartbereder er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder for produksjon av tappevann. Minimerer miljøpåvirkning samtidig som den opprettholder høy ytelse og et lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

 • Energisparende tappevannsløsning med Inverter kompressor
 • Høy effektivitet på produksjon av varmtvann på grunn av fornybar energi
 • DUPLEX rustfritt stål for solid kvalitet og korrosjonsbestandighet
 • Tilgengelig i 190L og 270L tank
 • Produser tappevann når strømprisen er rimeligst med timer funksjon

 • Kan også kobles sammen med varmepumpe innedeler

Kvalifiserer til Enovastøtte på opptil kr 5000,-

Hitachi Smartbereder + Multi

Smartbereder + multi er en kombinasjonsløsning som lar deg koble sammen berederen med 1 til 4 innedeler (luft varmepumper) til en enkelt utedel. Dette er enda et helt unikt produkt på markedet da det er det første multi splitt systemet som både gir deg kjøling, oppvarming og tappevann kun ved bruk av en enkel og meget effektiv varmepumpe utedel.

Hitachi Smartbereder + Multi er svært fleksibelt og passer derfor både til boliger med stort energibehov og til mindre boliger med begrenset plass.


Hvordan fungerer teknologien?

Smartberederen er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av en gulvstående bereder og en luft varmepumpe utedel. Berederen kan ved å kun bruke fornybar energi produsere varmtvann opp til 55°C (og opptil 75°C med elektrisk back-up element som er innebygget i berederen).

Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. R32 kuldemediet minimerer miljøpåvirkning samtidig som Inverter kompressoren i utedelen opprettholder høy ytelse og et mye lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

Hitachi Smartbereder er den første R32 varmepumpe varmtvannsberederen på markedet som er i full overensstemmelse med EN378.

Kompatibel med en rekke Hitachi innedeler med ulikt design

Velg mellom to ulike veggmodeller og en gulvmontert modell. Går du for et annlegg med flere innedeler kan du ha forskjellige innedeler på samme system.

Hvor passer Smartbereder+Multi inn?

Smartberederen og kombinasjonsløsningen smartbereder + multi er ypperlig å plassere både i nye boliger og boliger som moderniseres. Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil kunne ha store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder. Selve installasjonen krever svært lite inngrep i boligen og er et rimeligere alternativ om man sammenligner med tradisjonelle luft-vann varmepumper.

Hva sier kundene?

«I Januar 2021, før installasjon av Smartbereder Multi+2, brukte vi 2.593 kWt, mens vi i Januar 2022 brukte 863 kWt. I januar 2022 hadde vi i tillegg fått installert en el-bil lader, slik at vi da hadde flere ting som brukte strøm enn året før.»

- Mads Fossdal, Smartbereder Multi+2 i eldre renovert enebolig

«Ser man det i forhold til investeringen, så er dette det første man bør gjøre i et eldre hus. Det er råd nummer én, i hvert fall etter at man har oppgradert til en viss standard.»

- Niels Lassen, Energirådgiver i Skanska

«Hytta har fra januar til november 2022 brukt 3456 kilowattimer totalt, mens varmepumpesystemet har brukt 1306 kilowattimer til både tappevann og romvarme. Effekten vi får igjen er altså mer enn 3,7 ganger høyere enn strømforbruket.»

- Anders Jonasson, Smartbereder Multi+2 på nyoppført hytte i Setesdal

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer teknologien?

Smartberederen er en delt varmepumpe og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av en gulvstående bereder og en luft varmepumpe utedel. Berederen kan ved å kun bruke fornybar energi produsere varmtvann opp til 55°C (og opptil 75°C med elektrisk back-up element som er innebygget i berederen).

Varmepumpen i Smartberederen har en COP på 3.2 som betyr at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn strøm som brukes for å produsere varmtvann. R32 kuldemediet minimerer miljøpåvirkning samtidig som Inverter kompressoren i utedelen opprettholder høy ytelse og et mye lavere energiforbruk enn elektriske beredere.

Hitachi Smartbereder er den første R32 varmepumpe varmtvannsberederen på markedet som er i full overensstemmelse med EN378

Fordeler med Hitachi Smartbereder

 • Det at smartberederen er en delt varmepumpe- og varmtvannsbereder som varmer opp tappevann ved hjelp av fornybar energi gjør at du kan spare betydelige energikostnader til oppvarming. COP på 3,2 vil si at effekten du får igjen er mer enn 3 ganger høyere enn hva den bruker på å varme opp.

 • Med dagens strømpriser kan investeringen for en Hitachi Smatrbereder nedbetales på kort tid, se mer om dette under "hvor mye kan man spare".

 • Brukervennlig innebygget LCD-display på selve berederen som lar deg kontrollere alle funksjoner samt sette opp ukesprogram med opptil fem kommandoer pr. dag som kan gi deg ytterligere større energibesparelser.

 • Kompakte dimensjoner gjør at berederen kan installeres i et standardskap

 • Anti- legionella program kjøres automatisk en gang pr. uke om du har slått på funksjonen. Kan også kjøres etter ønske.

 • Duplex tank i rustfritt stål og aktiv anode garanterer sterk beskyttelse av berederen og korrosjonsbestandighet

 • Inverter kompressor gir berederen et lavt lydnivå

 • R32 kuldemedie minimerer miljøpåvirkningen i større grad enn andre kuldemedier. Globalt oppvarmingspotensial er omtrent en tredjedel så stort som i andre etablerte kuldemedier (foreks. R410A).

 • Enkel og svært fleksibel installasjon som krever minimalt med inngrep/arbeid. Godt egnet for rehabilitering og energieffektivisering av eldre boliger.

Hvor mye kan man spare ved å bytte til Hitachi Smartbereder?

Vi har tatt frem et regnestykke som er basert på gjennomsnittlig forbruk for en vanlig norsk familie. Her er forbruket til tappevann med ordinær elektrisk bereder 6000 kW/t i året.


Regnestykke energi og strømforbruk

Investeringskostnaden av en Hitachi Smartbereder er noe høyere enn en "ordinær" elektrisk bereder. Men med et betydelig redusert energiforbruk lønner investeringen seg etter kun 2,5 år. *Forutsatt en strømpris på kr 2,50 pr. kW/t.


 • Årlig besparelse for strøm kr 10 312,-

Hvor passer smartberederen inn?

Smartberederen og kombinasjonsløsningen smartbereder + multi er ypperlig å plassere både i nye boliger og boliger som moderniseres. Større boliger som benytter mye energi til oppvarming av tappevann vil kunne ha store energibesparelser ved å installere en Hitachi Smartbereder.

Selve installasjonen krever svært lite inngrep i boligen og er et rimeligere alternativ om man sammenligner med tradisjonelle luft-vann varmepumper.

To forskjellige størrelser på berederen og stor fleksibilitet i rørlengde gir også rom for en enkel og fleksibel installasjon:

 • Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter

 • Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter

 • Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter

Hva kan kontrolleres via smartberederens LCD-Display?

Direkte fra smartpanelet på selve berederen kan man enkelt kontrollere relevante funksjoner;

Timer funksjon: Lar deg sette opptil fem ulike kommandoer per dag per uke

Utnytt det "batteriet" varmtvannsberederen er og få den til å produsere tappevann når strømprisen er rimeligst, eller når du bruker minimalt med annen strøm hjemme for å balansere ut nettleien. Normalt sett er kW/t prisen kanskje 25-30 øre lavere om natten, mens prisen stiger igjen rundt 5-6 på morgenen i ukedager. Ved å stille timeren til og varme opp tappevann primært om natten vil du ha godt med varmtvann til husholdningens morgenforbruk. Denne innstillingen gir deg ytterligere besparelser i kroner og øre, i tillegg til energibesparelsen smartberederen allerede gir sammenlignet med elektrisk form for oppvarming.

Boost funksjon:

Varmer raskt opp tappevann ved hjelp av det elektriske varmeelementet i berederen. Funksjonen er nyttig om du går tom for varmtvann og raskt trenger nytt.

Nattmodus:

Reduserer kompressorbelastningen for å få berederen til å jobbe ekstra stille om natten. Når nattmodus funksjonen er aktiv reduseres kapasiteten til prosenten som er definert i menyen og nattmodus ikonet vil være synlig i displayet. Nattmodus er deaktivert som standard, men når timer funksjonen er på aktiveres den og det er mulig å justere tidsperioden funksjonen skal være aktiv.

Anti-legionella funksjon:

Programmet øker temperaturen ved hjelp av det elektriske back-up elementet opp til 75 grader. Har du slått på funksjonen kjører programmet automatisk en gang pr. uke. Via LCD-Displayet kan du selv velge hvilken dag og på hvilket tidspunkt programmet skal kjøre.

Nød modus:

Slår man på "nød modus" funksjonen vil berederen bytte til å kun varme tappevann med det elektriske back-up elementet. Om man skal ha service eller tilsyn på varmepumpe utedelen kan man altså slå på nødmodus for å få berederen til å fortsatt produsere varmtvann.

Har Hitachi Smartbereder ett anti-legionella program?

Ja, smartberederen har et anti-legionella program som øker temperaturen ved hjelp av det elektriske varmeapparatet opp til 75 grader.

Har du slått på funksjonen kjører programmet automatisk en gang pr. uke. Via LCD-Displayet kan du selv velge hvilken dag og på hvilket tidspunkt programmet skal kjøre.

Kan smartberederen kobles sammen med luft varmepumpe innedel?

Ja, smartbereder + multi er en kombinasjonsløsning som lar deg koble sammen berederen med 1 til 4 innedeler (luft varmepumper) til en enkelt utedel. Dette er enda et helt unikt produkt på markedet da det er det første multi splitt systemet som både gir deg kjøling, oppvarming og tappevann kun ved bruk av en enkel og meget effektiv varmepumpe utedel.

Hitachi Smartbereder + Multi er svært fleksibelt og passer derfor både til boliger med stort energibehov og til mindre boliger med begrenset plass.

Takket være kuldemediet rørkapasitet er installasjonen fortsatt svært fleksibel:

 • Individuell rørlengde mellom utedel og luft- innedelene kan strekke seg fra 3 til 25 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og innedeler kan nå opptil 20 meter

 • Høydeforskjellen mellom innedelene kan være opptil 5 meter

 • Rørlengde mellom utedel og bereder kan strekke seg fra 5 meter og opptil 20 meter

 • Høydeforskjell mellom utedel og tank kan være opptil 10 meter

Hvilke størrelse kan man få Smartberederen i, og hvor mye plass tar den?

Smartberederen fås i 190 og 270 liter størrelse på tank.


Mål 190L tank: Bredde 520 mm x Høyde 1714 mm x Dybde 597 mm

Mål 270L tank: Bredde 600 mm x Høyde 1714 mm x Dybde 681 mm

Har smartberederen back-up element?

Ja, ett elektrisk back-up element er innebygget i berederen. Det elektriske back-up elementet lar berederen varme opp tappevann kun ved bruk av strøm, altså uten innblanding av varmepumpe utedelen.

Back-up elementet slår inn ved bruk av boost funksjon og anti-legionella program (oppvarming av vann hurtig og over 55 grader).

Back-up elementet kommer også godt med under installasjon da man kan velge å sette på funksjonen "nød modus" som vil si at berederen kun varmer vann med bruk av strøm. Det gjør at man fint kan ta i bruk berederen selv om man ikke har fått koblet opp varmepumpe utedelen enda. Altså er man ikke avhengig av å ha rørlegger og varmepumpe montør der samtidig for å begynne å bruke berederen.